Prvá gréckokatolícka sv. liturgia v Novom Meste nad Váhom

 

V nedeľu 3. októbra 2010 vo farskom chráme Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom hod. slávil o 10:30 po prvý krát archijerejskú sv. liturgiu vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, za účasti o. Petra Sabola a o. Igora Cingeľa, farára gréckokatolíckej trenčianskej farnosti a miestneho rímskokatolíckeho kňaza, dekana Ľudovíta Malého. Sv. liturgia sa slávila pri príležitosti otvorenia gréckokatolíckej filiálky Nové Mesto nad Váhom, ktorá jurisdikčne patrí do trenčianskej farnosti. Gréckokatolícke sv. liturgie sa v tomto meste budú sláviť raz mesačne v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja (1719), blízko námestia.

 

Ako vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil vdp. Ľudovít Malý, išlo o „historický okamih“, pretože v tento deň sa po prvý krát slávila gréckokatolícka sv. liturgia v starobylom chráme Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom“. Otec biskup Peter (Rusnák) v homílii vychádzal z nedeľného sv. evanjelia a zdôraznil, že podľa Ježišových slov sa dá žiť len v sile Ducha Svätého. Bez neho je nemožné Slovo napĺňať. Prvým a najdôležitejším krokom pri počúvaní Božieho slova je postoj, ktorý mala Panna Mária a ktorý vyjadrila svojím „staň sa“. Ak dnes uverím ohlasovanému Božiemu Slovu, uverím samému Ježišovi Kristovi a môžu sa na mne vyplniť slová žalmu: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil“ (Ž 2,7b). Počne sa vo mne Boží život.

 

Sv. liturgie sa zúčastnili v hojnom počte veriaci oboch katolíckych obradov. Svojím nádherným spevom liturgiu sprevádzal zbor Chrysostomos z Bratislavy. Po sv. liturgii sa stretli veriaci, ktorí sa hlásia ku gréckokatolíckej cirkvi v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí i tí, ktorým je blízky gréckokatolícky obrad s duchovným o. Igorom Cingeľom, ktorý bude do tohto mesta prichádzať sláviť sv. liturgie.

 

                 

Zdroj: http://grkatba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Aprva-greckokatolicka-sv-liturgia-v-novom-meste-nad-vahom&Itemid=84