Bohoslužby

____________________________________________________________________________                          

    

      Liturgický prehľad

 

        Kaplnka sv. Ondreja - Nové Mesto nad Váhom (ul. Československej armády)
 

 

        (vždy 3. nedeľu v mesiaci ráno o 8:00 hod., v júli a auguste - podľa oznamov)

 

najbližšie:

Svätý a veľký piatok 18. apríla 2014 o 8:30 hod. - Kráľovské hodinky

Svetlý utorok 22. apríla 2014 o 17:00 hod.