Bohoslužby

____________________________________________________________________________                          

    

      Liturgický prehľad

 

        Kaplnka sv. Ondreja - Nové Mesto nad Váhom (ul. Československej armády)
 

 

        (vždy 3. nedeľu v mesiaci ráno o 8:00 hod., v júli a auguste - podľa oznamov)

 

najbližšie: 
v štvrtok 26. júna 2014 o 17:00 hod. * Rastislav Kužma (p. Letašiová)
 

nasledujúce:
v utorok 1. júla 2014 o 17:00 hod. * Rastislav Kužma (p. Letašiová)
v štvrtok 3. júla 2014 o 17:00 hod.

v nedeľu 13. júla 2014 o 8:00 hod.