História

 

Kaplnka sv. Ondreja sa nachádza na severnom okraji historickej časti Nového Mesta nad Váhom. Bola súčasťou starého mestského chudobinca, ktorý bol zároveň nemocnicou.

V roku 1636 dal pri Hornej bráne biskup Juraj Széchényi vybudovať špitál (chudobinec) a pri ňom kamenný kríž (Klčovský kríž), ktorý tu stojí dodnes, mierne posunutý.

V roku 1719 ho dal obnoviť Ondrej Viszlay za prispenia jeho rodiny, ktorá na obnovu chudobinca a výstavbu kaplnky sv. Ondreja venovala 3000 zlatých. Založili tiež základňu pre organistu a údržbu kaplnky.

V bezprostrednej blízkosti kaplnky stála horná mestská brána a mestské hradby, okolo ktorých tiekol potok. Pri kaplnke stojí kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bývala vždy v blízkosti vodných tokov. Potok, ktorý tiekol zo Bziniec pod Javorinou k niekdajšiemu Garajovmu mlynu, lemoval dnešnú ulicu Klčové a zatáčal smerom k pošte a evanjelickému kostolu.

 

 

Samotná kaplnka pozostáva z jednoloďového priestoru s polygonálnym uzáverom, ktorý je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Najcennejšou časťou jeho interiéru je bohato zdobený drevený barokový oltár v tvare akantového venca s obrazmi svätcov. V kaplnke bol pozoruhodný organ s rezbárskou výzdobou. Ešte v roku 1850 ho opravoval budínsky organár Karol Péter. Postupne však vzácny nástroj rozkradli, zachovalo sa z neho len 16 najväčších píšťal.

Po zbúraní starobinca slúžila kaplnka ako márnica a od roku 1980 opäť plní svoj účel. Pôsobivý barokový kríž nachádzajúci sa v blízkosti kaplnky pochádza zo začiatku 18. storočia. Zvon kaplnky demontovali koncom 1.svetovej vojny a roztavili ho na potreby armády.

 

Zdroj: http://www.nmnv.sk/historia_ondrej.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Archivne fotky z kaplnky sv. Ondreja.